Handelsboden

Handelsboden erbjuder jordnära och närodlade råvaror från lokala producenter samt gårdens egen honung och senap. Vi vill göra det enkelt för människor att komma närmare naturen och lokala matproducenter omgiven av den småländska skogen. Här hittar ni lokala delikatesser, hantverk och bakverk och varför inte stanna för en kopp kaffe. Det går också bra att fylla på picknickkorgen för att sedan kunna njuta av närproducerad mat i vår vackra natur eller varför inte vid Trollberget, nationalparken Åsnen.


Handelsbodens produkter variera efter säsong.

Butiken har självbetjäning och har öppet dagligen mellan 8:00-21:00.


Följ oss gärna på våra sociala medier för mer information och uppdateringar, @stjarnkransHållbarhet

Vi tycker att närodlat och hållbart är viktigt och därför är elen som används i vår Handelsbod så lokalproducerad som den kan bli genom våra egna solceller på taket till maskinhallen. Panelerna producerar hållbar solenergi som täcker hela gårdens elbehov.

Handelsboden är ett leaderprojekt med stöd från Leader Linné Småland och bidrag från Sparbanken Eken.

 

Hitta hit / Find your way here

Handelsboden ligger utanför Lönashult i södra delen av Alvesta kommun. Följ skyltning mot Trollberget, nationalparken Åsnen, från väg 126.


You find the Farmers shop outside Lönashult. Follow the signs to Tollberget, the National park Åsnen, from the road 126.


Koordinater / Coordinates: 56.62275599073033, 14.547974479601015

Farm shop

Our Farm Fresh shop offers locally grown and farm made products from local producers as well as the farm's own honey and mustard. We want to make it easy for people to get closer to nature and local food producers surrounded by the Småland forest. Here you will find local delicacies, crafts and pastries and why not stop for a cup of coffee. It is also possible to fill the picnic basket and then embrace the locally produced food in our beautiful nature or why not in the national park Åsnen.


The product assortment in the shop will varies during the season.

The shop is self-service and is daily open between 8:00-21:00.


Feel free to follow us on our social media for updates, @stjarnkrans'Sustainability

We think that locally grown and sustainable is important and therefore the electricity used in our Handelsbod is as locally produced as it can be through our own solar panels on the roof of the machine hall. The panels produce a sustainable solar energy that covers the entire farm's electricity needs

Galleri / Gallery