Biskafferiet

Under varumärket Biskafferiet producerar och tillverkar vi Honungs- och biprodukter från våra egna bigårdar i Småland. Vi säljer sedan våra produkter på lokala marknader, REKO-ringar, närliggande affärer, Biskafferiets webbutik och i vår egen Handelsbod.


All honung, vax och biprodukter kommer från våra egna bigårdar som är placerade längs med skogslyckor, ängar, beteshagar och åkrar. Vi hanterar all honungen varsamt och hantverksmässigt. Honungen tappas direkt på burk utan att ha upphettats vilket ger en smakrik honung.


Följ oss gärna på våra sociala medier för mer information och uppdateringar, @biskafferietUnder the brand Biskafferiet you find our Honey and other Bee products that we produce from our own beehives in Småland. We sell our products on local markets, REKO-rings, nearby stores, Biskafferiets online store and at our own Farm Fresh shop.


All honey, beewax and bee-products come from our own beehives which are located along forest, pastures and fields. We handle all the honey carefully and professionally. The honey is poured directly into jars without heating, which gives a tasty honey.


Feel free to follow us on our social media for updates, @biskafferiet