Om oss

Drömmen om landet som blev sann!

Vi är två före detta stadsbor som växte upp i en liten småstad utan landsbygdskoppling. Efter gymnasiet flyttade till stora huvudstaden för att studera och bo men livet i Stockholm gav inte den friheten som vi sökte efter.


Vi letade efter något långsiktigt och hållbart. Det var där och då som drömmen om landet kom. Tänk att kunna få äga och förvalta skog för framtida generationer, på ett aktivt sätt påverka sitt klimatavtryck istället för att endast klimatkompensera köp av varor och tjänster. 


Vi bestämde oss att läsa Hållbart Familjeskogsbruk på Linné universitetet under ett år och om vi fortfarande drömde om ett annat liv efter kursen så skulle vi flytta och köpa oss en gård.


Drömmen var då att hitta en gård med skog där vi kunde ha bin, höns och får. Efter flera års letande så hittade vi vår plats på jorden, Rubbatorp.

About us

The dream of the country that came true!

We are two former city dwellers who grew up in a small town with no rural connection. After high school we moved to the big capital city to study and live, but the life in Stockholm did not give us the freedom we were looking for.


We were looking for something long-term and sustainable. It was there and then that the dream of the country came. Imagine being able to own and manage forests for future generations, actively influence their climate footprint instead of only climate-compensating the purchase of goods and services.


We decided to study Sustainable Family Forestry at Linné University for a year and if we still dreamed of another life after the course, we would move and buy a farm. The dream was then to find a farm with forest where we could have bees, chickens, and sheep. After several years of searching, we found our place on earth, Rubbatorp.

Kontakta oss / Contact us

Har ni frågor om vår biodling, honungsproduktion, Handelsboden eller något annat så är ni alltid välkommen att kontakta oss.


If you have any questions about beekeeping, honey or our Farm Fresh Shop, please send us a message.