Jordnära och Närodlat

Välkomna till oss

Welcome to us

Vår Gård Rubbatorp är ett litet familjeföretag mitt i den småländska landsbygden som arbetar med varumärkena Biskafferiet, Familjen Stjärnkrans Handelsbod och Stjärnkrans Godsaker. Gården drivs av Therese och Tobias Stjärnkrans sedan 2013. På gården finns det idag massor av bin, får, höns, gäss och katter. Gården ligger i södra delen av Alvesta kommun utanför Lönashult och har anor från 1700-talet.


Vår Handelsbod är öppen alla dagar mellan 8-21 och erbjuder ett brett sortiment av hantverk, delikatesser, fika och glass. Våffelserveringen Stjärnkrans Godasaker håller öppet under sommarhalvåret men just nu är den stängd.


Vår Gård Rubbatorp is a small family business in the middle of the Småland countryside that works with the brands Biskafferiet and Familjen Stjärnkrans Handelsbod. Therese and Tobias Stjärnkrans started up the company 2013 when we moved here. Today there are lots of bees, sheep, chickens, geese, and cats on the farm. The farm is located in the southern part of Alvesta municipality outside Lönashult.


Our Farm shop Handelsbod is open every day between 8-21 and here you can find crafts and pastries, fika, and ice cream. Waffles you will find in our garden Stjärnkrans Godasaker during summer season but right know it is closed.


Om oss / About us

Vår resa från stadsbor i en mindre småstad via storstaden och ut till vår gård i glesbygden.

Vår plats på jorden!


Our journey from living in a small-town city via the big city and out to our farm in a sparsely populated area. Our space on earth!

Vår Gård Rubbatorp /
Handeslbod / Biskafferiet

Vårt familjeföretag består av tre delar.


Our family business consists of three parts.

Handelsboden

I vår handelsbod säljer vi närodlade och jordnära varor inklusive våra egna produkter.In our farm fresh shop, we sell locally grown goods, including our own products.

Biskafferiet

Biskafferiet är varumärket för våra honungs- och biprodukter samt vår egentillverkade senap.Biskafferiet is the brand for our honey, bee-products, and mustard.

Vår Gård Rubbatorp

Vår Gård Rubbatorp är företagsnamnet för vår gård med jord- och skogsbruk.
Vår Gård Rubbatorp is the firm name for our farm with agriculture and forestry.